iSLAMİ FİNANS

Aksaray Üniversitesi İİBF İktisat bölümü ve Topluluğumuzun ortak düzenlediği, “İslami finansın temelleri ve gelecek vizyonu” konulu konferans’a Konya N.Erbakan Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kazak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Prof. Dr. Emine Fırat yaptı. İslami finansın dünya genelinde 3 trilyon USD hacmine ulaştığı ve ülkemizde bir çok üniversitenin İslami finans ile ilgili enstitü ve araştırma merkezleri kurduğunu söyledi.

Dr. Hasan Kazak tarafından gerçekleştirilen konferans, yaklaşık 2 saat sürdü. Öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen konferans, soru cevap ve günümüzden örneklerle faydalı bir paylaşım olarak sonlandı.

Konferans sonunda ASÜ İİBF dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zişan Kara Dr. Hasan Kazak ve Doç.Dr. Şahin Çetinkaya’ya teşekkür belgesi takdim etti.