Osmanlı’da Darbeler

Türk tarihinde geçmişten günümüze askeri darbe kötü bir gelenek halini almıştır. Aslında asker ocağı, halkın gözünde en kıymetli varlıkları olan “evlatların ocağı” olarak kabul edilmiştir..  Yani asker ocağı annelerin seve seve en kıymetlisini verdiği yer olmuştur. Ancak zaman zaman bu kutsal mekan, kötü ve ihtiraslı ellerde amacı dışında kullanılmış ve bir ihanet ocağı halini alabilmiştir. Yani halkın en kıymetlileri kullanılarak, isyan ve ihanet edilmiştir.

– OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ASKERİ DARBELER VE TAHTTAN İNDİRMELER

Osmanlı döneminde de Selçuklu ya benzer isyanlar olmuştur. Ancak günümüzdeki silahlı kuvvetlerinin kalkışma yoluyla yaptığı isyanlara benzer olanlar ilk defa 1622 yılında Genç Osman döneminde başlamıştır. İlk darbe olarak görülebilecek olan I.Selim’in babası II.Bayezid’i tahttan indirmesi/rızasıyla tahtı devralması ile yerine geçmesidir. Bu durum tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’na göre “Taht’taki yer değişimi ihtirastan değil, kesinlikle bir zaruretten dolayıdır. Çünkü II.Bayezid hasta ve yaşlıdır.” Bu yönüyle diğer darbelerden ayrılmaktadır. Üstelik 62 yaşındaki II.Bayezid oğlunun padişahlık cülus dağıtımından 8 gün sonra ayrılması da bir zorlama olmadığını göstermektedir.

Bu dönemler de yaşanan her darbe mutlaka iç ve dış mihrakların oyunlarının sonucu çıkmıştır. Yani ordunun hep fiili olarak zarar veren kısmı masum ve emir kulu olarak sahneye çıkmıştır. Esas bu durumdan nemalananlar askeri komutanlar, onları idare eden sivil ve gizli güçler olmuştur. Her darbe ülkeyi uzun bir duraklama ve gerileme sürecine sokmuştur.

Buna göre Osmanlı dönemin deki darbelerin Kronolojik sırası şöyledir;

1- II.Beyazıt 1512-  8. Padişah 
Oğlu I.Selim tarafından tahtından indirilmiş ve Dimetoka’ya giderken yolda vefat etmiştir.

2- II. Osman- 1622 -16. Padişah 
Askeri darbeyle tahtından indirilmiş ve ırzına geçilip linç edilerek öldürülmüştür. (Orduyu yeniden düzenlemek istediği için başına gelmiştir bunlar)

3- I. İbrahim 1648- 18. Padişah
Askeri bir darbeyle tahtından indirilmiş ve boğularak öldürülmüştür….

4- IV. Mehmet 1687 – 19. Padişah 
Kapıkulu tarafından tahtından indirilmiştir…

5- II.Mustafa  1703. -22. Padişah 
Askeri bir darbeyle tahtından indirilmiştir….

6- III.Ahmet 1703-23. Padişah 
Patrona Halil öncülüğünde ş ayaklanmayla tahtından indirilmiştir….

7- III. Selim 1807 – 28. Padişah 
Kabakçı Mustafa öncülüğünde ayaklanmayla tahtından indirilmiştir… Sonrada öldürülmüştür.

8- IV. Mustafa 1808- 29. Padişah
Alemdar Mustafa Paşa tarafından askeri bir darbeyle tahtından indirilmiş ve yerine geçen küçük kardeşi II. Mahmut tarafından boğdurulmuştur…

9-II. Abdülhamit 1909 -34. Padişah
“Mebusan ve Ayan Meclisleri” kararıyla tahtından indirilmiştir…

10-Mehmet Vahdettin 1922- 36. Padişah
Büyük Millet Meclisi’nin saltanatı kaldırma kararıyla, kendiliğinden tahtından indirilmiş oldu.

Son iki darbe asker marifeti olmadan yapıldığından 8 tane padişahın tahttan indirilmesi askeri darbelerle olmuştur.

Ancak darbe olarak sayılacak olursa 630 yılda 10 defa zorla tahttan indirme (darbe) yaşanmıştır.