Sigara ile Mücadele ve Ekonomik Boyutları -2

TOPLUMSAL ZARARLARI

Dumanıyla çevreye ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Atıkları ile çevreyi kirletmektedir. Sigara Bıraktırma Polikliniği kurulmasını gerektirdiği için önemli oran da iş gücünde verimlilik kaybına neden olmaktadır. Gelişmiş ekonomiler kirli endüstrilerden (istihdam kaybı pahasına) kurtularak temiz bir çevre için milyarlarca dolar bütçe ayırmaktadırlar. Ama sigara tüketenler fabrikaların zehirli gazlarına benzer bir dumanı çevreye yaymaktadırlar. Fabrikaların bu kirletmeye karşılık üretim ve istihdam sağladığı düşünülürse, sigaranın yanında masum oldukları bile düşünülebilir.

İKTİSAT AÇISINDAN TÜTÜN VE BENZERİ ÜRÜNLER VE ALKOLLÜ İÇECEKLER
İnsanların keyif verici maddeleri tüketme istekleri, pozitif iktisat açısından, bir ekonomik bedel ödemeleri halinde giderilebilecek ihtiyaçtır. Bu malların ekonomik mal olması nedeni ile kazanç elde etme karşılığında üretici tarafından piyasaya arz edilmesi muhtemeldir. Bu durum zaten GSYIH rakamları içindeki tütün ve tütün mamullerinin payına bakıldığında anlaşılacaktır.

Eğer normatif iktisat açısından bakılacak olursa, toplum sağlığını ve toplum güvenliğini tehdit eden unsurlardan ötürü üretimi ve satışı yasal olarak engellenecek ürün sınıfına sokulabilir. Aslında dinsel etkenler açısından da bakılacak olursa yine üretim ve tüketimi yasaklanabilir. Tüm semavi dinlerde insanın kendi kendine zarar vermesinin yasaklandığı bilinmektedir. Hukuken bile insanın  etrafındakilere zarar verecek eylemlerde bulunması yasaktır.

POZİTİF İKTİSAT AÇISINDAN BAKILDIĞINDA TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇECEK TÜKETİMİ

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI

Türkiye’de tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu (TAPDK) bulunmaktadır. Kurumun başlıca görev yetkileri, resmi internet sitesinde  anlatılmıştır.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE İSTİHDAM
TAPDK verilerine göre Türkiye’de 8 adet sigara üretimi yapan kuruluş bulunmaktadır. Özelleştirme sonrası sektör dünya çapında şirketlerinde aralarında bulunduğu kuruluşlar tarafından yönetilmektedir. Yıllık 500 milyon doların üzerinde İhracat yapmaktadır.

Yıllar itibarı ile bakıldığında 2003-2016 yılları arasında sigara piyasası rakamlarına ait istatistiksel veriler aşağıdaki gibidir.

TABLO 1- SİGARA SATIŞININ İÇ VE DIŞ TİCARETTEKİ YERİ

Yıllar Per.Satış TL (bin) İhracat $ GSYİH TL GSYİH oranı İhracat (.000)$ İhracat oranı
2006 15.272.192.402 147.290.888 758.391.000.000 %2,0 85.534.676.- binde 1,7
2007 16.687.092.932 189.340.182 843.178.000.000 %2,0 107.271.750.- Binde 1,8
2008 18.342.201.352 228.951.950 950.534.000.000 %1,9 132.027.196.- binde 1,7
2009 20.402.965.760 204.175.613 952.559.000.000 %2,1 102.142.613.- binde 2,0
2010 24.041.960.283 246.852.616 1.098.799.000.000 %2,2 113.883.219.- binde 2,2
2011 24.598.105.743 249.727.418 1.297.713.000.000 %1,9 134.906.869.- binde 1,9
2012 30.588.330.135 337.160.145 1.416.798.000.000 %2,2 152.461.737.- binde 2,2
2013 32.646.104.242 380.636.743 1.567.289.000.000 %2,1 151.610.158.- binde 2,5
2014 34.624.817.146 475.003.599 1.748.168.000.000 %2,0 157.610.158.- binde 3,0
2015 39.648.844.291 464.304.320 1.952.638.000.000 %2,0 143.838.871.- binde 3,2
2016 47.950.493.321 506.099.855 2.590.517.000.000 %1,9 142.529.584.- binde 3,6
Kaynak:http://www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa-duzenlemeleri/tutun-mamulleri-piyasasi/tutun-mamulleri-istatistikleri.aspx

Bu verile ışığında 2006 yılında 15 milyar TL yaklaşıl 5 milyar 562 milyon $ tutarında bir yurt içi satışı gerçekleşmiştir. Tablo’daki TL tutarlarının 3 TL/$ kuruna göre hesaplandığında 2007-2016 döneminde 96 milyar $ tutarında perakende satış hacmi gerçekleşmiştir. Bu hacim ile yıllık ortalama 9 milyar 651 milyon dolar bir gelir elde edilmiştir. Bu rakam her yılın GSMH tutarına göre hesaplandığında görülecektir ki yıllık ciddi anlamda bir satış rakamına sahiptir. Bu sektörün MG üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.
İç Piyasada ki Yeri
2006 yılından itibaren sigara satışlarının %2 düzeyinde olduğu görülmektedir. GSYİH rakamları her yıl arttıkça sigara satışları da yıllara bağlı olarak artışını sürdürmüştür. 2006-2016 yılı arasında GSYİH ile aynı oranda artış yaptığı görülmektedir.
Dış Ticaretteki Yeri
2006 yılında binde 1,7 oranında olan sigara ihracat oranının binde 3,6 oranına yükselmiştir. Yıllara göre 85 milyon TL tutarından başlayıp 142 milyon TL tutarına kadar bir artış meydana gelmiştir.

NORMATİF İKTİSAT AÇISINDA BAKILDIĞINDA TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇECEK TÜKETİMİ

Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Tütün dumanı; formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum (pil asidi) ve aseton (oje çıkarıcı) gibi 4.000 kimyasal madde içerir. Arsenik, benzen, vinil klorür gibi en az 81 tanesi kanserojen olan bu kimyasal karışımlar, tütün dumanında, sigarayı içen kişinin doğrudan içine çektiği dumandan çok daha fazla bulunur. Ayrıca tüm bu kimyasal ve zehirli maddelere ek olarak sigarada yüksek düzeyde bağımlılığa yol açan nikotin ve sigaranın tadını daha hoş hale getirmek, tüketicilerin sürekli sigara kullanımını sağlamak amacıyla eklenmiş olan birçok katkı maddesi yer almaktadır.
Kalıcı olarak bıraktığı etkiler:
Sigara dumanı 70’den daha fazla, kansere neden olan madde içermektedir. Dumanı soluduğunuzda, bu kimyasallar akciğerlerinize girer ve vücudunuzun kalanına yayılır.

Bilim adamları bu kimyasalların DNA’ya zarar verdiğini ve önemli genlerde değişikliğe neden olduğunu göstermiştir. Bu durum ise hücrelerinizin gelişmesi ve kontrol dışı çoğalması sonucu kansere neden olmaktadır .
• Kalp ve damar hastalıkları”
• Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH
• Damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç
• Midede gastrit, ülser ve mide kanseri
• Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri
• Ağız kokusu ve dişlerde sararma
• Gebelikte sigara içilmesi erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açar.
Bilimsel kaynaklara göre sigara dumanından etrafta bulunanların etkilenmesi onların sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu durumda olan “pasif içici” olarak adlandırılmaktadır. Pasif içiciler, tütün dumanı içinde bulunan birçok maddeden ötürü içen kişi kadar etkilenmektedir.
Pasif İçicilik
Pasif içici, sigara kullanmayan ama sigara dumanına maruz kalan kişidir. Pasif içici olmanın etkileri sigara dumanına maruz kalmanın zamanı, yoğunluğu ve sıklığına göre değişmekle beraber her yıl milyonlarca insan sigaranın neden olduğu hastalıklar nedeni ile ölmektedir.
• Tütün dumanına maruz kalmak kanser, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa neden olmaktadır.
• Çocuklar tütün dumanının zararlı etkilerine karşı çok daha hassastırlar.
• Tütün dumanına sadece 30 dakika bile maruz kalmak, uzun süreli sigara kullanıcılarında beliren fiziksel etkileri ortaya çıkarmaktadır .

Çevre Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Çevre kirliliğinin en büyük sebebi sigara izmaritidir. Bilhassa denizlere atılan çöplerin %73’ ünü sigara izmaritleri oluşturmaktadır. Deniz Temiz Derneği tarafından her yıl Eylül ayında, vatandaşlarımızın da katkısıyla kıyı bölgelerinde temizlik çalışması yapılmaktadır. Halkın dikkatini çekmek, deniz kirliliğine çözüm aramak, bu kirliliğin sebeplerini halka anlatmak ve bilinçli toplum ile artık bu çevre kirliliğine son vermeyi amaçlayan bu çalışmada, 1744 gönüllü 24 noktada toplam 5321 kg atık çöp toplamıştır. Gönüllü dalgıçlarla yapılan su altı temizliğinde 623 kg atık çıkmıştır. Çıkartılan bu atıkların incelenerek raporu tutulmaktadır. Bu raporlarda, toplanan atıklar çeşitlerine göre sınıflandırılmaktadır. Hazırlanan rapora göre toplanan atıkların % 73.8’ini sigara, izmarit ve sigara paketleri oluşturmaktadır. İkinci sırayı %23.6 ile piknik ve plaj faaliyetleri atıkları almaktadır .ABD’de yapılan bir araştırma, tek bir sigara izmaritinin içinden sızan maddelerin bir litrelik su içerisinde yaşayan bir balığı öldürmeye yeteceğini gösteriyor. Her yıl yerlere ve su yollarına sayısız sigara izmariti atıldığı göz önüne alınırsa, sigaraların su kaynakları için ne kadar tehlikeli olduğu kolayca anlaşılabilir. Öte yandan orman yangınlarının büyük çoğunluğu da sigara kaynaklı olup, her yıl dünya genelinde 17 bin insan ve sayısız canlı sigara yüzünden meydana gelen yangınlar sonucu hayatını kaybediyor. Ayrıca küresel anlamda sigara kaynaklı yangınlar yılda 27 milyar doları aşkın da mali zarara sebep oluyor .

SİGARA’NIN ZARARLARININ EKONOMİK MALİYETLERİ

Sigaranın neden olduğu başlıca hastalıklar ve tedavi süreci incelendiğinde sağlık bakanlığının sigara kaynaklı hastalıklar için yapmak zorunda olduğu tedaviler ve maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ekseriyetle kanser hastaları olarak karşımıza çıkan sigara kullananların tedavi masrafları oldukça yüksektir. Teşhis ve tedavide kullanılan makine ve ilaçların büyük çoğunluğunun ithal olduğu da göz önüne alındığında makro göstergelerinde bundan olumsuz etkilenmesi görülecektir.

Tedavi
Sigara ile sağlık açısından mücadele iki türlü olmaktadır. Birincisi hastalığın ortaya çıkmaması için önlem amaçlı olarak alınan sigara bıraktırma tedavileridir. İkincisi ise hastalık ortaya çıktıktan sonra kişinin iyileştirilmesi için uygulanan tedavilerdir. Her iki uygulamanın da ayrı ayrı tıp disiplinleri arasında yeri vardır.

i. Sigara Bıraktırma Tedavileri
Sağlık bakanlığı tarafından alo171 sigara bıraktırma hattı kurulmuştur. Bu hat veya internetten erişim yoluyla başvuru yapılabiliyor . Bu site aracılığıyla çeşitli testler yapılıyor.
Bu tedaviler Türkiye Halk Sağlığı Kurumları tarafından hastanelerde Aile Hekimliği bölümleri tarafından yapılmaktadır. Türkiye genelinde 304 adet sigara bırakma poliklinikleri bulunmaktadır. Türkiye genelinde Karabük ve Kırklareli dışında tüm illerde sigara bırakma poliklinikleri kurulmuştur. Bunların illere göre dağılım ise şöyledir;

Tablo 2: Sigara Bıraktırma Polikliniklerinin Dağılımı

İl Adı
SBP
sayısı
İl Adı
SBP
sayısı
İl Adı
SBP
sayısı
ADANA
5
ESKİŞEHİR
1
NİĞDE
1
ADIYAMAN
3
GAZİANTEP
2
ORDU
1
AFYON
3
GİRESUN
2
OSMANİYE
1
AĞRI
1
GÜMÜŞHANE
2
RİZE
1
AKSARAY
2
HAKKARİ
1
SAKARYA
5
AMASYA
2
HATAY
3
SAMSUN
4
ANKARA
22
IĞDIR
1
SİİRT
1
ANTALYA
7
ISPARTA
4
SİNOP
1
ARDAHAN
1
İSTANBUL
27
SİVAS
2
ARTVİN
1
İZMİR
21
ŞANLIURFA
3
AYDIN
4
KMARAŞ
4
ŞIRNAK
2
BALIKESİR
7
KARABÜK
1
TEKİRDAĞ
5
BARTIN
1 KARAMAN 1 TOKAT 2
BATMAN 1 KARS 2 TRABZON 3
BAYBURT 1 KASTAMONU 1 BOLU 5
BİLECİK 4 MUĞLA 9 BURDUR 3
BİNGÖL 2 KAYSERİ 4 TUNCELİ 1
BİTLİS 1 KIRIKKALE 5 UŞAK 1
BURSA 6 KIRŞEHİR 1 VAN 1
ÇANAKKALE 3 KİLİS 2 YALOVA 1
ÇANKIRI 1 KOCAELİ 9 YOZGAT 3
ÇORUM 6 KONYA 10 ZONGULDAK 5
DENİZLİ 14 KÜTAHYA 5
DİYARBAKIR 3 MALATYA 6
DÜZCE 1 MANİSA 7
EDİRNE 2 MARDİN 3
ERZİNCAN 1 MERSİN 5
ELAZIĞ 1 MUŞ 1
ERZURUM 3 NEVŞEHİR 3

Kaynak: http://sendebirakabilirsin.com/uploads/sigara_birakma_poliknikleri_mart_2013_SBP.pdf (Erişim:30/10/2017)

Bu polikliniklerde ilaçlı veya ilaçsız usuller kullanılarak tedavi yöntemi uygulanmaktadır. 2011 yılında yayınlanan bir yönetmelikle sigara ile mücadele hastanelerde milli bir sağlık politikası olarak kabul edilmiştir. Yönetmeliğe göre komisyon kurulması ve yılda iki defa toplanarak çözümler üretilmesi amaçlanmıştır(Resmi Gazete, 23/11/2011 tarih ve 28121 sayı).
Sigara Bırakma Polikliniğinde olması gerekenler
Hastanelerde polikliniklerin kurulması için, olması gerekenler 2011 yılında yayınlanan “tütün ve tütün bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Polikliniklerin kullandığı başlıca tedavi araçları ve ilaçları incelendiğinde ise var olan şeylerin sayıldığı bir yönetmelikle belirlenmiştir. Sigara bıraktırma politikası ile ne amaçlandığı aslında pek belli olmamakla beraber bir mücadele başlatılmıştır. Bu düzenlemeye göre poliklinik açılması hastanelerde ruhsatlama usulü ile yapılacaktır. Ruhsat verme işi ilgili sağlık müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvuruların 15 gün içinde sonuçlandırılması şartı vardır. Çalışma izni için, en az bir hekim, en az bir hemşire, bir tıbbi sekreter, bir psikolog (bu hastanelerde ruh sağlığı hastalıkları bölümü ve uzmanı varsa istenmez) bulunması şarttır. Araç gereç olarak herhangi özel bir araçtan bahsedilmeyip çalışma ortamının uygunluğu tarif edilmiştir. Yani 1 hekim, 1 hemşire ve bir de tıbbi sekreter odlumu poliklinik açılabiliyor.

Personelin tütün bağımlılığı eğitimi tedavisi almış olması gerekir. Bu sertifika ile faaliyet gösteren poliklinikler en az iki yılda bir defa denetlenir.

Bilgilendirme ve Mücadele
Kamu spotları, sosyal sorumluluk projeleri ve bakanlığın açtığı iletişim kanalları tarafından duyuru yapılmaktadır. 9 Şubat dünya sigarayı bırakma günüdür.

Ekonomik Boyutu
Ekonomik boyutu açısından bakıldığında önleme aşamasındaki maliyetler bulunmaktadır. Yönetmelikte belirtilen “ilaçlı veya ilaçsız tedavi” yöntemlerinde maliyetler şöyledir. İlaçlı yöntemde hastanın tedavi sürecine göre 600 TL-1000TL arasındadır. Ancak hasta herhangi bir güç kaybı yaşamadığı için hastalık öncesi tedavi aşaması oldukça önemli bir aşamadır. Bu süreç başarılı olursa kişinin devam eden hayatı boyunca ortalama yaşam süresinin devam eden ekonomik kazancı kadar reel olarak arttığı söylenebilir.

-İyileştirme süreci
Sigara kaynaklı hastalıklar literatüre göre çok fazla sayıdadır. Tütün dumanında bulunan kimyasal maddelerin arasında yer alan asitler, alkol aldehitler, ketonlar, siyanür, karbon monoksit gibi maddeler doğrudan zehir etkisi gösterirler ve organlarda tahribat yaparlar. Kalp hastalıkları, akciğer kanseri, vücuttaki başka kanserler (gırtlak kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri, rahim kanseri v.b.) bronşit, amfizem gibi pek çok hastalığın sigaraya bağlı olarak meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır . Bu hastalık türlerinin tedavi sürelerinin uzun olması, insanın çalışma hayatında aksamalara neden olacaktır. Böylelikle iş kaybı kişinin hem nominal hem de reel olarak fakirleşmesine sebep olabilecektir. Kişinin tedavi için gerekli maddi kaynağı sağlaması da engellenmiş olmaktadır.

SONUÇ

Sigara kullanımı ekonomide ortalama %2 oranında bir üretimi ifade edilmektedir. GSYIH rakamı içindeki %2 önemli bir büyüklüktür. Bu rakam her yıl nüfus artışı ile beraber artış göstermektedir. Dış ticaret açısından da önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Sadece sigara piyasasın da yıllık 500 milyon dolar civarında bir ihracat hacmimizin olduğu görülmektedir. Yabancı yatırımın ülkemize gelmesinde etkilidir. Sigara dışında türevlerinden sayılabilecek olan nargilenin de dış ticarette 1 milyon dolar civarında bir payı bulunmaktadır. Ülkemizde 2008 özelleştirme döneminde TEKEL kurumunun satılması ile yabancı ortaklı büyük şirketlerin geldiği de görülmüştür. En önemli üreticilerden biri olan BAT,  200 den fazla ülkede faaliyeti olan, ünlü sigara markalarının üretici ve satıcısı konumunda bir şirkettir. Türkiye’de 2 milyar dolar yatırımı bulunmaktadır. Fabrikalarında 3000 kişilik istihdam sağlamaktadır.

Türkiye’de sigara kullanım oranı %50’nin üzerindedir. Tedavi metodundan önce sigara alışkanlığının engellenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Erkeklerde %41,5
Kadınlar da %13,1
Deneyenlerin %13.6 oranında olduğu tespit edilmiştir.

 

KAYNAKÇA

İNTERNET SİTELERİ
https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/sigara-ve-tutun-bagimliligi
http://www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa-duzenlemeleri/alkol-piyasasi/etil-alkol-sektoru.aspx
https://alo171.saglik.gov.tr/#
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2218
http://www.izto.org.tr/Portals/0/Argebulten/alkolluickilertutunmamulleri_sevilmis.pdf Erişim T:01/12/2017

Sigara Çevreye Zarar Veriyor


http://aa.com.tr/tr/saglik/sigara-cevre-kirliliginin-en-buyuk-nedeni/835352
http://www.havanikoru.org.tr/
http://sendebirakabilirsin.com/uploads/sigara_birakma_poliknikleri_mart_2013_SBP.pdf (Erişim:30/10/2017)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111123-1.htm
http://www.kanservakfi.com/sigara-ve-kanser-132.html