Sigara ile Mücadele ve Ekonomik Boyutları 1

İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerin piyasadan çekilmesi, sağlık bakanlığı tarafından anında istenebilir. Örneğin kanserojen madde içerdiği gerekçesi ile “Çin malı”  bebekler ABD piyasalarından toplanmıştı.Türkiye’de insan sağlığına zararlı maddeler arasında sayılan ürünlerin başında sigara ve diğer türevleri geliyor. Ancak piyasadan toplanmıyor. Üstelik ekonomi üzerinde ciddi etkisi var.

Ülkemizde 2008’e kadar devlet tarafından yapılan sigara üretim ve ticareti, özelleştirme sonucu özel sektörün eline geçmiştir. 2016 yılı itibariyle sigara, yıllık 500 milyon TL dolayında ihracat ve 48 milyar TL tutarında da yurt içi satış hacmine sahip bir üründür. Ancak sigaranın kişisel zararlarından ziyade toplumsal zararları da oldukça önemli boyuttadır.

KİŞİSEL ZARARLARI

Yol açtığı hastalıklar açısından bakarsanız, insan ömrünün kısaltan birçok hastalığın nedenidir. Yani ölümcül sonucu olan hastalıklar. Tedavisi bazen imkansız olan hatta tedavi süreci de son derece pahalı olan kanser hastalığının nedenlerindendir.

EKONOMİK AÇIDAN ZARARLARI

Sebep olduğu hastalıkların başında Kanser ve Koah gelmektedir. Kanser, tedavisi son derece pahalı bir hastalık türü olmakla beraber, ilaçlarının neredeyse tamamı ithal yolla temin edilmektedir. Ayrıca tedavi süreci son derece zor bir süreçtir. Hasta bu süreçte istihdam dışı kalacağı için çok ciddi maddi kayıplara da uğrayacaktır. Çoğunlukla ölümle sonuçlanan bu hastalık sigaranın en büyük zararı olarak kabul edilebilir.

Ekonomi de maliyet hesaplaması iki şekilde olur. Açık ve örtülü maliyet. Açık maliyet görebildiklerimiz ve kayıt altına aldıklarımız.  Örtülü maliyet ise olması muhtemel şeylerdir.

Örtük maliyet olarak düşünürsek, sigaranın verdiği ekonomik zarar şöyle hesaplanabilir.

Sigara nedeni ile insan ömrünün ortalama 20 yıl kısaldığı düşünülürse ekonomik kayıpta oldukça büyük olmaktadır. Asgari ücretli bir kişinin yıllık 24,000 TL kazandığı düşünülürse, 20 yılda 480,000 TL kayıp anlamına gelmektedir. Milli gelir 480,000 TL’lik bir kayıpla beraber hastalık süresince yıllık 50,000 TL tedavi masrafına katlanarak ikinci bir kayba daha uğramaktadır. 5 yıl tedavi gören bir hasta ortalama 250,000 TL tedavi masrafına neden olmaktadır. Yani genç yaşta hayatını kaybeden, “bir sigara kullanım hastası” toplamda 730,000 TL’lik bir maddi kayba neden olmaktadır.

Geride bıraktıklarının devlet üzerindeki yükü açısından bakıldığın da olay daha da vahimdir. Bakıma muhtaçlar varsa, devlet üstlenmek zorundadır. Çocuk esirgeme kurumu verilerine göre yetiştirme yurtlarında bir çocuğun devlete maliyeti ortalama 3950 TL/ay’dır. Yıllık 47,500 TL’dir. 4 kişilik bir aileye bakmakla yükümlü bir sigara kullanım hastasının hayatını kaybetmesi sonucu yıllık 95,000 TL kamu masrafı ortaya çıkacaktır.  Yani bu durum sonraki on yılda 950,000 TL kamu yükü demektir. Yıllık ortalama 169,000 TL ekonomik kayıp anlamındadır.

Sigaranın aile ekonomisine verdiği zararlar da var. Günlük 1 paket sigara içilmesinin aylık 300-450 TL arasında bir harcamaya neden olduğu görülecektir. Aslında otonom tüketim sınıfında olmaması gereken bir tüketim maddesi olan sigara bağımlılar için bu harcama sınıfına da girmektedir.

Asgari ücretli bir çalışanın gelirinin 1/3 ‘üne tekabül eden bir tutardır bu. 20 yıl sigara içen bir kişi açısından hesaplama yapacak olursak, 5400 TL/yıl x 20 yıl=108,000 TL tutarında bir harcama anlamına gelir. Yıllık %5 enflasyon oranı dikkate alındığında bu tutar hem nominal hemde reel olarak daha da artacaktır.

TC=(1+e)^n x C

TC=Toplam Maliyet (Total Cost)

e (enflasyon)  = 0,05

n(yıl)=1,2,3,…20 yıl

C(maliyet)=5400 TL

her yıl hesaplanan 5400 TL’nin enflasyon farkı eklenmelidir.

Enflasyon ile hesaplandığında TC=178 bin 556 TL dir. Bu rakam brüt kabul edilmelidir. Çünkü bu tutarın ortaya çıkardığı bütçe açığı kredi yoluyla kapatıldığı düşünülürse,

yıllık %10 oranında faiz yükü de eklenecektir. Yani yıllık %15 oranında bir enflasyon ve faiz eklemesi sonucu günlük bir paket sigaranın maliyeti 20 yıl sonunda 206 bin 232 TL’ye ulaşmaktadır. Asgari ücretli bir kişinin hayatı boyunca satın alamayacağı düşünülen birçok şey bu yolla kaybedilmiş oluyor. Bu küçük parçalar halinde kaybedilen bir tutar olduğundan fark edilmeyecektir. Aslında yıllık ortalama 10 bin TL kayıp demektir. Yani her ay faiz ve enflasyon ile 859 TL kaybeden bir “sigara kullanım hastası” vardır.

Örtük maliyetler kimse tarafından dikkate alınmaz, ama çok önemli bir gerçek tespit aracıdır.

Düşünün şimdi, yıllık 100 000 TL sermaye ile iş yapan bir şirketin yıl sonunda %40 kazanç sağladığı düşünülürse iyi bir sonuç kabul edilebilir. Bu açık maliyete göre bir sonuçtur. Kayıtlara göre sermaye+kazanç=140 000 TL olmuştur. Ancak örtük maliyete göre bakıldığında durum şöyledir.

100 000 TL yıllık 10 000 TL faiz geliri getirebilir, sermaye sahibi çalışsa aylık 2000 TL ücret ve 700 TL SGK primi yoluyla yıllık 32 400 TL kazanabilir. Ticari faaliyeti dönemindeki performansı başka bir işletmede çalışırken de gösterse aylık 500 TL de prim alabilir. Yani yıllık 6000 TL ilave kazancı olabilir. Yani toplam 10 000+32 400+6 000=48 400 TL kazanabilirdi. Ticaretle uğraşarak aslında 8 400 TL negatif bir fırsat maliyetiyle karşı karşıya kalmıştır.