Para Politikası Kurulu

Para Politikası Kurulu

Para Politikası Kurulu, Başkan (Guvernör), Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden olmak üzere yedi üyeden oluşur.  Kurul, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde aylık olarak toplanmaktadır. Toplantının hemen ardından Para Politikası Kurulu kararı ve kısa gerekçesi Merkez Bankası Genel Ağ sayfasında açıklanır. Kurul’un ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde Genel Ağ sayfasında yayımlanır(1).

(1)http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/para+politikasi/ppk (Erişim:20/01/2017)