Kamu İstihdamı-1

Kamu istihdamı denilince aklımıza hep “devlet kapısı” gelir. Aslında kamu istihdamı sadece devlette işe girmek değil. Devletten beslenen sektörlerde bu istihdam kavramının içindedir. İstihdam kavramı dar anlamda “emek” olarak geçse de, geniş anlamda “üretim” demektir. Türkiye’de yapılan tüm kamu yatırımları gelişmişliğin göstergesi olarak görülmektedir. Dünyadaki tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de  inşaat şantiyeleri ile gelişmekte olan bir ülke görünümündedir. Bu durum halk tarafından da desteklenmektedir. Bu  şantiyeler özel sektörün büyümesine de ciddi katkı sağlamaktadır.

Aslında bu durum analiz edildiğinde ekonomide büyüme de yaratan bir durum olarak görülebilir. Çünkü inşaat sektörü, devletin istihdam sorununa çözüm için politika üretmesinde, en büyük yardımcısıdır.  Sünger projelerin uygulama alanıdır.

  • Her kesimden istihdam sağlayan bir özelliği vardır,
  • Görsellik açısından puan getiren özelliği vardır,
  • Bilişimde dahil bir çok sektörü beraberinde canlandırma özelliği vardır,
  • ….
  • ….

Yüksek bütçe gerektiren bir iştir. Devlet bu yatırımları, yapıldığı bölgeyi ihya etmek için kullanır.

Bu çalışmada öncelikle kamu yatırımlarında öncü rol oynayan kurumlardan olan Belediyelere bakmak istiyorum.

Aslında seçimden sonra muhalefetin kaybolduğu bir siyasi yapı var burada. Belediyelerde neden muhalefet partiler çalışmıyorlar? Neden sadece belediye meclisinde kavga ile şaka karışık olayları canlandıran aktörler olarak kalıyorlar. Anlamış değilim. Belediye yaptığı hiç bir şeyden ötürü kimsenin muhalefetiyle karşılaşmıyor. Başkanın yetkileri neredeyse sınırsız. Seçilen kişi, halkın parasını harcamak için meclis formalitesi olmasa babasının parasından daha rahat ve hesapsız harcama yetkisine sahip bir makama sahip oluyor.

Kamu yatırımları ve Belediyeler

Belediyeler inşaat sektöründeki ilerlemeleri ile başarılı olduklarını söylerler. Tüm afişlerde yapılan inşaatlar vardır. Başarı inşaatlarla gelmiş oluyor. Bunları yaparken kimse itiraz etmez,edemez. Ederse gelişmişliğin önünde engel olmakla suçlanır. Dolayısıyla verimlilik analizine bile gerek duyulmadan şantiyeler kurulmaya devam eder. Toplum taban olarak bunu destekler. Kaynağını düşünmez. Bu kaynaklar sonradan vergi, su faturası zammı,çevre temizlik vergisi zammı ,… vb şeklinde yansır.

Bu kadar masrafın ekonomiye olumlu katkısı mutlaka vardır. Yatırım çarpanı olarak düşünürsek, milli gelir yatırımın birkaç katı kadar artmaktadır. Ancak bu büyüme tabandan yukarı doğru ters bir üçgen gibi yayılmaktadır. Yani taban büyümeden en az fayda sağlayan, tavan ise en fazla fayda sağlayan olmaktadır.

Belediyeler, tahsilatları artırıp bu harcamaya yetişmek için akıl almaz yollara başvuruyorlar. Milyonlarca dolar borçlanmalar, halktan toplanması gerek vergi vb kalemleri hızlandırmak adına hızlı tahsilat ve icra servisleri kurmalar, en fazla tahsilatı yaparken her şeyi mübah sayan memur-şef-avukatlara verilen taktirler …. ve daha neler neler.

Tüm bu hizmetlerin tek sahibi olan halka yapılan zulümler ise hiç dikkate alınmıyor. Yani tüyü bitmemiş yetime hizmet götürmek için yetimi her gün her fırsatta öldüresiye döven vasiler gibi davranan bir yapı oluşmuş.

 

Öneri;

Belediyeleri hizmetlerine göre değerlendirip puanlar veren bağımsız kuruluşlar olsa, ve her yıl performansları açıklansa ne güzel olurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşları gibi.

Halkın partiden bağımsız düşünceleri alınır ve puanlanıp ilan edilir.

O zaman, Herkes kendine çeki düzen verirdi.