Geç Likidite Penceresi

Merkez Bankasının “bankaların bankası” olma özelliği vardır. Türkiye’de para piyasalarını sadece yönetmekle kalmayıp aynı zamanda en büyük fonlama birimi konumundadır.
Gün sonunda bankaların nakit ihtiyacı,”hazır imkanlar” başlığı ile tahsis edilen kaynaklarla karşılanır.
Bu kaynaktan teminat karşılığı bankalar kısa süreli olarak sınırsız faydalanabilirler.

Hazır imkanlar

Hazır imkanlar, Merkez Bankasının para politikası hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, bankalara ve aracı kurumlara belirli faiz oranlarından kısa vadede sağlamış olduğu Türk lirası borç alma ve borç verme imkanlarını ifade eder(1).

Hazır imkanların genel çerçevesi, Merkez Bankası Kanunu’nun 52, 56 ve 40. maddeleriyle belirlenmiştir (2). Aslında  hazır imkanlar başlığında “geç likidite penceresi” imkanını sunan madde 40’ta açıkça belirtilmiştir. 52 ve 56 nolu maddeler MB’nin açık piyasa işlemleri ve para piyasalarındaki alım satımlarını, borç verme ile ilgili sınırları anlatmıştır.

“Madde 40- Banka, nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sisteminde aksamalara sebep olabilecek geçici likidite sıkışıklıklarını ve finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek teknik kaynaklı ödeme sorunlarını gidermek amacıyla, sisteme, teminat karşılığında gün içi veya gün sonu kredi imkanı sağlayabilir.” 

Bu maddede açıklandığı üzere, MB bankalara gün sonunda kısa süreli bir kaynak tahsisi yapmaktadır.

Bankalar MB ile likit alışverişi yapmaktadırlar.  Bu uygulamada belirlenen faiz oranları para politikasını destekleyen bir özelliğe de sahiptir.

Türkiye’de GLP uygulamasından bankalar saat 16:00-17:00 arasında teminatları oranında limitsiz olarak faydalanabilmektedirler.

Merkez Bankası bankalardan arasında, “GLP borç verme” ve “GLP borç alma” faiz oranlarıyla kaynak transferi yapar.

GLP faiz oranları en son 17/03/2017 itibariyle;

borç alma   :%0           borç verme:11.75 olarak uygulanmaktadır.

Uygulanan faiz oranları, 12/11/2010 tarihine kadar %0’ın üzerinde uygulanmıştır. 2002 yılı ile 2005 yılının sonuna kadar %5 oranı sabit kalmıştır. Bu dönemler içinde GLP borç verme faiz oranları ise en yüksek %65 ve en düşük %21.5 olarak uygulanmıştır. 2006 yılında bir anda %90 oranında bir artışla bu oran %9.5’e çıkarılmıştır.

GLP oranlarında düzenlemeler ve ilgili dönemlerde bu oranların en yüksek ve en düşük uygulamaları şöyle gerçekleşmiştir;

BORÇ ALMA (GLP)
Yıllar GLP (En Yüksek) GLP(En Düşük) Uyg.sayısı
2002 %5,00 %5,00 7
2003 %5,00 %5,00 7
2004 %5,00 %5,00 4
2005 %5,00 %5,00 9
2006 %13,50 %9,25 6
2007 %13,25 %11,75 4
2008 %12,75 %11,50 8
2009 %9,00 %2,50 11
2010 %2,25 %0 4

Borç verme faiz oranlarının en yüksek ve en düşük oranları ise şöyle gerçekleşmiştir.

BORÇ VERME
Yıllar GLP (En Yüksek) GLP(En Düşük)  

Uyg.sayısı

2002 %62,00 %55,00 7
2003 %56,00 %36,00 7
2004 %26,00 %34,00 4
2005 %25,00 %21,50 9
2006 % 25,50 %19,50 6
2007 %25,25 %23,00 4
2008 %23,25 %20,50 8
2009 %18,50 %12,00 11
2010 %12,00 %11,75 4
2011 %15,50 %15,50 1
2012 %14,50 %12,00 4
2013 %11,75 %9,50 6
2014 %15,00 %12,75 3
2015 %12,25 %12,25 1
2016 %12,00 %9,75 8
2017 %11,75 %11,00 2

Merkez Bankasının para politikası araçlarını kullanırken etkisi kısa süreli olsa bile GLP uygulamasını kullandığı dönemler analiz edildiğinde faiz silahını etkin kullanmada GLP düzenleyici ve faiz oranlarında düzenlemede gecikme aracı olarak kullandığı görülür.

2017 yılında ki uygulamalarının kur hareketlerine dolaylı müdahale amacıyla kullandığı görülmüştür.

GLP faiz oranların da ki  değişikliğin bazı dönemlerde, para politikasına nasıl yardım sağlandığını inceleyeceğiz. Sanırım 2017 ocak döneminde dolar kurunun 4 TL civarından dönmesinde geçicide olsa etkili olan bu silah daha öncede defalarca kullanılmıştır.


(1)http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Piyasalar/…

(2)-http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/a7b93c7e-bb25-4fcc-b110-23f2d1dad07d/…

(3) http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Page…