Dünya da ve bizde Darbeler

Askeri darbelerle mücadele konusunda Türkiye oldukça kötü bir puana sahip. Çünkü bizdeki darbeciler bu durumu bir darbe olarak görmüyorlar. Her darbe sanki bir kurtuluş savaşı edasıyla yapılıyor. Vatanın evlatları sınıflara ayrılıp ağır cezalara çarptırılıyor. Halbuki yargının bağımsızlığı esasına göre vatana ihanet eden bile yargılanmadan cezalandırılamaz. Buradaki sonuç ise çok daha farklı, cezalandırılanlar sadece farklı düşünce yapısından dolayı cezalandırılıyor. Asker aslında aldığı eğitimden dolayı farklı bir kafa yapısıyla ilerliyor. Ülkenin bir kurumu değil, esas sahibi olarak boy gösteriyor. Her an  kontrol altında olan bir idare tesis etmeye çalışıyor. Diktatör olmak istemiyor, sivil idareyi de beğenmiyor. Ne istediğini bilmiyor. Aslında kahraman vatan evlatları kendi halkına zulmettiklerini bilmeden zulmediyorlar.

Dünya da bir çok ülke askeri darbelerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan bazıları ve sonuçları şöyledir.

Dünya da darbe ile mücadele örnekleri

Şili
1973 darbesiyle başkan Allende’yi deviren Pinochet, 1990 yılına kadar ülkeyi demir yumrukla yönetti. 1998 yılında, İspanya’da bir hakim, Pinochet’nin yönetimi sırasında öldürülenler arasında İspanyolların da bulunduğunu gerekçe göstererek, Şilili diktatörün yargılanmasını istedi. Bu sırada İngiltere’de bulunan Pinochet, 17 ay göz hapsinde tutuldu ve daha sonra sağlığının kötüye gitmesi üzerine Şili’ye gönderildi. Allende’nin öldürülmesi, 28 bin işkence vakası ile 3 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan diktatör Augusto Pinochet, kıyı bankacılığı işlemleri ile zimmetine 27 milyar ABD Doları geçirdiği, eşi ve oğlu ile birlikte uyuşturucu kaçakcılığından da suçlanmakta idi. Pinochet, darbe mağdurları tarafından mahkemeye verildi ancak ev hapsine alınmasına rağmen, sağlık durumu nedeniyle bir türlü yargılanamadı. Pinochet, 10 Aralık 2006’da kalp krizi sonucu öldü.

Yunanistan

21 Nisan 1967’de darbe yapan Yunan Ordusu’na bağlı albayların cuntası, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs çıkarması ile çöktü. Darbeciler yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. 1967 askeri darbesinin mimarı Yeorgos Papadopulos 1999 yılında 90 yaşında cezaevinde öldü.

Arjantin

1976-1981 yılları arasında ülkeyi yöneten darbeci generaller, 1985’te yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Daha sonra 1990’da Carlos Menem’in çıkardığı afla serbest kaldılar. Cuntanın lideri Jorge Rafael Videla 1998’de darbe sırasında gözaltında kaybolanlarla ilgili suçlu bulununca cezası sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çevrildi.

Türkiye’de darbe ile mücadele

ilk askeri darbe 27 mayıs 1960 da oldu. Aslında bu darbenin mimarı İsmet İnönüdür. Yani askerin aklına darbe fikrini sokan sivil bir eski asker. Siyasetteki büyük kurtarıcının yenilgisi meslektaşları tarafındanda kabul edilememekteydi. 27 Mayıs 1960 ihitlalinden sonra İsmet İnönü’nün yanına giden bir grup asker “emrinizdeyiz paşam” diyerek olayın  sunumunu yapmışlardır. ve bu askerler tezahüratla karşılanmıştır. Ancak sonra dan olanlar onun da kontrolünden çıktı. Çünkü ilkine sadece müsade etmişti.

27 Mayıs 1960 Askeri darbesinin failleri bakın nasıl cezalandırılmışlar. 1961 anayası ile TBMM bünyesinde Senato kurulmuştur. 1961 anayasasına göre senato şöyleydi;

Cumhuriyet Senatosu

a) Kuruluş

MADDE 70.- Cumhuriyet Senatosu, genel oyla seçilen yüzelli üye ile Cumhurbaşkanınca seçilen onbeş üyeden kuruludur.

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun altında adları bulunan Millî Birlik Komitesi Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkanları, yaş kaydı gözetilmeksizin, Cumhuriyet Senatosunun tâbii üyesidirler. Tâbii üyeler,

Cumhuriyet Senatosunun diğer üyelerinin tâbi oldukları hükümlere tâbidirler Ancak, haklarında, bu Anayasa’nın 73 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ve 10 uncu geçici maddesinin 1 inci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Tâbii üye olarak Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir siyasî partiye girenlerin tâbii üyelik sıfatı, partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihinde sona erer.

Darbecilere uygulanmayan madde ise şöyleydi:

c) Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin Süresi

MADDE 73.- Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her iki yılda bir yenilenir.

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde yeni üyeleri seçer. (2)

Aslında 27 Mayıs ihtilalini 39 asker yapmıştı. Bunlar dan 14 tanesi darbeden sonra seçimle sivil idareyi uygun görmeyip, askeri idarenin en az 4 yıl devamını istiyorlardı. Bu gruba göre, ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yapısal sorunları vardı ve bunlar çözülmeden ülkede sağlıklı bir demokrasi kurulamazdı. Bu grup, iktidarın kısa sürede yapılacak seçimlerle yeniden sivillere bırakılmasını kabul etmiyor ve askeri yönetimin uzun süre daha devam etmesi gerektiğini öne sürüyordu. Bu konudaki ısrarları  MBK üyelerinden diğer 25 kişiyi endişelendirmekteydi.

13 Kasım 1960’ta MBK Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bir bildiri yayımlayarak MBK’nin çalışmalarının ülkenin yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürecek bir duruma geldiğini, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri ile MBK üyelerinin talepleri üzerine MBK’yi feshettiğini açıkladı.

Yeni oluşturulan MBK’de ise aralarında Alparslan Türkeş’inde bulunduğu 14 askere yer verilmedi ve hepsi emekliye sevk edildiler. Sorunun devam edeceği endişesiyle her birini farklı yerlere sürgüne gönderdiler.

Böylelikle darbeciler cezalandırılmıyor, aksine taltif ediliyorlardı. Her bir komutan meclisin daimi kontrolörü olarak senato üyesi olmuştu.

 

 

 

 


Kaynakça

(1)http://htahmaz.blogspot.com.tr/2007/12/kenan-evren-yarglanamaz.html

(2) http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm