Cumhuriyet Dönemi Darbeleri

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ASKERİ DARBELER 

Cumhuriyet ilan edilmiş ve imparatorluk yıkılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Yönetim artık demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Fakat darbeler bitmemiştir.

1-27 Mayıs 1960 

27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askerî darbedir. Ayrıca 27 Mayıs Askerî Müdahalesi ya da 27 Mayıs İhtilâli olarak da anılır. Darbe emir komuta zinciri içinde yapılmamıştır; 37 düşük rütbeli subayın planları ile icra edilmiştir. Kritik mevziler bu subayların ellerindeki asker ve silahlarla önce ordudaki komuta kademesinin etkisiz hale getirilmesi ile ele geçirilmiştir. Sonra cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri tutuklanarak, hükümet; 235 general ve 3500 civarında subay (daha çok albay, yarbay, binbaşı) emekliye sevk edilerek, ordu; 147 üniversite öğretim elemanı görevden alınmış ve bazı üniversiteler kapatılarak el konulmuştur. 520 hakim ve yargıç görevden alınılarak, yargı kontrol altına alınmıştır.

Darbeden sonra darbeyi planlayan ve icra eden 37 düşük rütbeli subay ve emekli orgeneral Cemal Gürsel‘in oluşturduğu Milli Brlik Komitesi ülke yönetimini üstlendi. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti’nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu.

37 subaydan oluşan Millî Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM‘yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok Demokrat Partiliyi tutuklattı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun, İstiklal Savaşı kahramanlarından Ali Fuat Paşa, Kore gazisi Tahsin Yazıcı ve emekli olduktan sonra DP’den milletvekili seçilen eski Genelkurmay başkanı Mehmet Nuri Yamut da tutuklananlar arasındaydı.

3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala‘nın, eğer darbenin lideri kendisinden daha kıdemli değilse ordusuyla Ankara‘ya yürüyüp isyancıları yakalayacağını söylemesi üzerine darbeden haberi olmayan Emekli Orgeneral Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi’nin başına getirildi. Bu darbenin daha sonraki yıllarda meydana gelen askeri darbelerden farkı, Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde yapılmamış olmasıydı. Zaten  dönemin Genelkurmay başkanı da yönetime el koyan askeri güçler tarafından tutuklanmıştı.

Sonuç

Darbeyle Orgeneral Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığına getirilirken, meşru cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri tutuklandı. 235 general ve çoğunluğu albay, yarbay ve binbaşıdan oluşan yaklaşık 3 bin 500 subay emekliye sevk edildi. Bazı üniversitelere el konulup kapatılırken bin 402 üniversite öğretim görevlisi görevden alındı. Yargıda 520 hâkim ve savcı görevden alındı. Yapılan kıyım sonucu tüm kurumlar kontrol altına alındı.

Darbeciler tarafından oluşturulan mahkeme üyeleri kendilerine verilen emirler gereği Başbakan Adnan Menderes ve birçok siyasiyi idama mahkûm etti. Haklarında idam kararı verilen Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül’de, Başbakan Adnan Menderes ise  17 Eylül’de idam edildi, diğer idam kararları ise müebbet hapse çevrildi.

Milli Birlik Komitesi Üyeleri

 1. Orgeneral Cemal GÜRSEL,
 2. Kurmay Yarbay Refet AKSOYOĞLU,
 3. Kurmay Yarbay Mucip ATAKLI,
 4. Kurmay Yüzbaşı Emanullah ÇELEBİ,
 5. Kurmay Binbaşı Vehbi ERSÜ,
 6. Kurmay Binbaşı Suphi GÜRSOYTRAK,
 7. Kurmay Yarbay Suphi KARAMAN,
 8. Kurmay Binbaşı Kadri KAPLAN,
 9. Kurmay Yüzbaşı Kamil KARAVELİOĞLU,
 10. Kurmay Albay Osman KÖKSAL,
 11. Kurmay Albay Fikret KUYTAK,
 12. Kurmay Albay Sami KÜÇÜK,
 13. Kurmay Yarbay Sefcai OKAN,
 14. Orgeneral Fahri ÖZDİLEK,
 15. Kurmay Binbaşı Mehmet ÖZGÜNEŞ,
 16. Kurmay Binbaşı Selahattin ÖZGÜR,
 17. Kurmay Binbaşı Şükran ÖZKAYA,
 18. Kurmay Albay Haydar TUNÇKANAT,
 19. Tuğgeneral Sıtkı ULAY,
 20. Kurmay Binbaşı Ahmet YILDIZ,
 21. Kurmay Albay Muzaffer YURDAKULER,
 22. Korgeneral Cemal MADANOĞLU,
 23. Binbaşı Fazıl AKKOYUNLU,
 24. Yüzbaşı Rıfat BAYKAL,
 25. Yüzbaşı Ahmet ER,
 26. Kurmay Binbaşı Orhan ERKANLI,
 27. Kurmay Yüzbaşı Numan ESİN,
 28. Kurmay Yarbay Orhan KABİBAY,
 29. Kurmay Yarbay Kadri KAPLAN,
 30. Binbaşı Muzaffer KARAN,
 31. Binbaşı Münir KÖSEOĞLU,
 32. Kurmay Yüzbaşı Muzaffer ÖZDAĞ,
 33. Yüzbaşı İrfan SOLMAZER,
 34. Binbaşı Şefik SOYUYÜCE,
 35. Binbaşı Dündar TAŞER,
 36. Kurmay Albay Alparslan TÜRKEŞ,
 37. Tuğgeneral İrfan BAŞTUĞ

 

2-21 Ekim 1961 Darbe teşebbüsü için muhtıra

Bu teşebbüs İsmet İnönü’nün müdahalesi ile uygulanamadan sona erdi. Genelkurmay Başkanının da dahil olduğu bir girişim uygulama için verilen sözlü süre içerisinde sona erdirildi. Asker en çok oy alan DP’nin CHP ile koalisyonu ile bu girişimini sona erdirdi.

3-22 Şubat 1962 Talat Aydemir-1 ihtilali

Bu ihtilal girişimi kısmi olarak gerçekleşmiş. Ancak İsmet İnönü’nün müdahalesi ile sonlanmıştır. İhtilalcilerin başı olan Albay Talat aydemir emekli edilerek darbe sonlanmıştır.

4- 20 Mayıs 1963 Emekli Albay Talat Aydemir -2 vak’ası

Bu darbe teşebbüsü başlamadan bitmiştir. Emekli Albay Talat Aydemir bu darbe sonucunda asılarak idam edilmiştir.

5-12 Mart 1971 

1960 darbesinden 10 yıl sonra darbeciler bir kez daha harekete geçti. Kendilerini devletin sahibi olarak gören cuntacı zihniyet, 12 Mart 1971’de 60’ların sonlarında yaşanan olayları ve çatışmaları gerekçe göstererek verdiği muhtırayla hükümetin istifasını istedi.

Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur tarafından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a bir mektupla verilen bu muhtıra sonucu Başbakan Süleyman Demirel istifa etti.

Asker sokağa çıkmadan gerçekleştirilen darbeyle bir kez daha hükümet devrilmiş, yerine ise otellerde yaşanan milletvekili pazarlığıyla halen konuşulan Nihat Erim hükümeti kurulmuştu. Darbe sonucu, cuntacılar yapmak istediklerini, kurdurdukları yeni hükümet eliyle hayata geçirmeye başlamıştı. Demirel hükumeti istifa ettirilmiş, Askerin istediği yeni bir hükumet kurulmuştur.

6-12 Eylül 1980

1971’de verilen muhtıra hükümeti devirirken, olayların önüne geçilememişti. Sokak olayları, çatışmalar ve suikastlar artarak devam ediyordu. Sağ sol çatışması yayıldıkça yayılmış, öyle ki ülke adeta ikiye bölünmüş, saflar ayrışmıştı. Aynı silahla farklı kesimler vuruluyor ve birileri adeta darbenin gelmesi için olayları tırmandırıyordu. Batıda sağ-sol çatışması devam ederken, Doğu’da ise yaşanan Kürt sorunu PKK’yi doğurmuş ve adeta memleket sathında bir iç savaş yaşanıyordu. Şiddet ve anarşi tüm Türkiye’yi sararken devlet aciz kalıyor veya bilerek aciz bırakılıyordu.

1980’lere gelinirken suikastlar artmış, tanınan gazeteciler, akademisyenler ve siyasiler öldürülmeye başlanmış, yaşanan çatışmalar nedeniyle üniversitelerde eğitim felç olmuş halk adeta askerin yönetime el koymasını ister noktaya getirilmişti. Oysa hükümet tedbir almış, bazı yerlerde sıkıyönetim ilan etmiş, olaylarla mücadeleyi zaten askere vermiş ve askerin hemen hemen bütün taleplerini yerine getirmişti. Fakat verilen tüm yetkilere rağmen olayların önüne geçemeyen darbeci askerler, 6 Eylül1980’de Konya’da düzenlenen “Kudüs’ü Kurtarma Mitingi”ni İrtica(!) tehlikesi olarak görmüş ve bunu darbenin en büyük gerekçesi olarak göstermişti.

Sonraki yıllarda da çokça konuşulduğu gibi yaşanan olaylar darbeye zemin oluşturmak için tırmandırılmış ve asker kurtarıcı pozisyonuna getirilmişti. Darbeden aylar önce ihtilal çalışmalarını başlatan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenen Evren, ortamın hazır hale gelmesiyle 12 Eylül 1980 sabahı emir komuta zinciri için harekete geçti. Tankların kışlalardan çıkması ve darbecilerin yönetime el koymasıyla nasıl olduysa olaylar hiç yaşanmamış gibi bir anda kesildi. Tüm kurumları ele geçiren darbeciler gözaltı ve tutuklama furyası başlattı. Böylece büyük mağduriyetlerin yaşandığı işkence, zulüm, hukuksuz yargılamalar ve idamlar dönemi başladı. Gözaltında başlayan işkenceler, cezaevlerinde de en sert şekilde devam etti. Darbeciler tarafından yapılan zulüm ve işkenceler sonraki yıllarda daha büyük sorunların doğmasına neden oldu.

Siyasi partilerin kapatılmasının yanı sıra1960 darbesiyle getirilen Anayasa ve bazı uygulamalar yine bir darbeyle kaldırılarak 1982 yılında yeni bir anayasa hazırlandı. Silahların gölgesi altında yapılan referandumla darbe anayasası büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Günümüze kadar bütün siyasetçiler tarafından eleştirilen darbe anayasası, zaman zaman bazı maddeleri değiştirilmesine rağmen bir türlü tamamen değiştirilmedi/değiştirilemedi.

12 Eylül bilançosu

Etkileri günümüze kadar devam eden 80 darbesinde başlatılan kıyımla siyasi partiler kapatılarak, liderleri tutuklandı. 1 milyon 683 bin kişi fişlenerek anarşist olarak kabul edildi. Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam cezası istendi ve 517 kişiye idam cezası verildi. Yüzlerce kişi şüpheli bir şekilde öldü, resmi rakamlara göre 171 kişinin işkenceden öldü. 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı; aralarında öğretmen, öğretim görevlisi ve hâkimlerin de bulunduğu 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı, 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti.

Bu resmi rakamların dışında da çok sayıda ölüm ve kayıp olayı yaşandı. Gözaltı ve cezaevlerinde uygulanan işkenceler altında da çok sayıda kişi ölürken bu ölümlerden kimisi doğal ölüm kimisi de intihar olarak raporlara geçti. Yine işkenceler altında çok sayıda kişi sakat kaldı.

 

7-28 şubat 1997

Darbeciler, hükümetin devrilmesiyle yetinmeyerek Refah Partisini daha sonra da onun yerine kurulan Fazilet Partisini kapattı. Sonraki yıllarda yaptıkları açıklamalarla, “28 Şubat bin yıl sürecek” diyen darbeciler tarafından kurulan Batı Çalışma Grubu marifetiyle milyonlarca kişi fişlenerek sakıncalılar listesine alındı.

Ordu başta olmak üzere kamu kurum kuruluşlarında dindarlıklarıyla bilinen kişileri işten attı. Başörtülü öğrenciler üniversitelerden atılarak kamusal alan denilerek başörtüsü tamamen yasak hale getirildi. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla imam hatiplerin orta kısmı kapatılırken, YÖK’ün katsayı uygulamasıyla imam hatip mezunlarının önü kesildi.

Kur’an kurslarına 12 yaş zorunluluğu getirilerek Kur’an eğitimine darbe vuruldu. Birçok yerde Kur’an kursları kapatılırken doğu ve güneydoğuda Kur’an dersi verilen camiler basıldı. Camilerde ders verdiği gerekçesiyle binlerce kişi cezaevlerine konularak ağır cezalarla cezalandırıldı. O dönem Kur’an okuması engellenen çocuklar sonraki yıllarda PKK’nin kucağına itilerek bölge savaş alanına çevrildi. 28 şubat MGK kararları (1)  uygulamaya zorlanmıştır.

Post modern darbe olarak tarihe geçti. Erbakan hükumeti düşürüldü. Ordu yönetimde uzaktan istediklerinin yapılması için hazırladığı güdümlü bir sistemle ülkeyi yönetti.

8-27 Nisan 2007 E-Muhtıra

28 şubat post modern darbesinin temel sebebi RP’nin iktidar ortağı olmasıydı. Bu durum 2002’de yapılan seçimle AK Parti’nin iktidara gelmesiyle  yeniden askerin rahatsızlığı ile bir daha ortaya çıkmıştır. Sonradan ortaya çıkan belge ve bilgilerle de darbeci zihniyetin bu dönemde hiç boş durmadığı ve hep bir darbe arayışında olduğu görüldü.

Ancak aralarında anlaşamayan ve komuta kademesini ikna edemeyen bu cuntalar, değişen dünya konjonktürünün de etkisiyle bir darbe gerçekleştiremedi. Fakat boş durmayan bu cunta yapısı alttan alta hükümete hep sorunlar çıkardı. Kamuoyuna çok yansımasa da hükümetin ilk yılları bu yapıyla mücadele içinde geçti.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin sona ermesiyle başlayan tartışma yeniden darbe söylentilerini gündeme getirdi. Kendilerini devletin gerçek sahipleri olarak gören darbeciler; siyasiler, basın, iş dünyası, STK ve sendikaları da yanına alarak AK Parti’nin adayı Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçtirmeme kararı aldı. Yapılan açıklamalarla yeni bir korku ortamı oluşturmaya başlayan cuntacılar, medyanın da desteğiyle hükümeti ve halkı yeni bir darbeyle korkutup sindirme harekâtı başlattı.

AK Parti adayının Cumhurbaşkanı seçileceğinin anlaşılması üzerine 27 Nisan 2007 tarihinde, saat 23.20’de Genelkurmay Başkanlığı sitesine konulan açıklama ile hükümete muhtıra verildi (2). İnternet aracılığıyla yapılan açıklamaya “e-muhtıra” adı verildi.

Cumhurbaşkanı seçimleri için verildiği ifade edilen muhtırada, en dikkat çeken ayrıntılardan biri yapılan kutlu doğum etkinlikleri ve bu etkinliklere katılan kız çocuklarının başörtü takmalarına vurgu yapılması oldu. Bu vurgu darbeci zihniyetin asıl düşmanlığının İslam ve İslami şiarlara olduğunu bir kez daha gösterdi.

Halkın büyük desteğiyle iktidara gelen hükümet, muhtıra veren darbecilere direndi. Cuntacılara karşı ciddi bir tavır alan hükümet erken seçim kararı alarak darbecileri halkın desteğiyle hezimete uğrattı. Genel Kurmay Başkanı Org.Yaşar Büyükanıt tarafından verilen bir muhtıra olarak tarihe geçti.

9-15 Temmuz 2016 

FETÖ terör örgütü ve uluslararası istihbarat örgütleri tarafından kanlı bir askeri darbe yapıldı. Ancak Halkın müdahalesi ile engellendi.

SONUÇ

Osmanlı  da 630 yıllık dönemde 10 tane istenmeyen darbe olmuştur. Yani ortalama 63 yıl arayla darbeler yaşanmıştır. Osmanlı döneminde  8 padişah darbelerle tahtından indirilmiştir.  Cumhuriyet döneminde ise 94 yılda filli olan darbe sayısı 9 tanedir. Ortalama her 10 yıl da bir darbe olmuştur.

Yani biz 630 yıllık bir cumhuriyet olsaydık, bu kafayla yaklaşık 70 darbe görecektik.

 

Kaynak

https://www.ilkha.com/haber/39256/osmanlidan-gunumuze-darbe-gelenegi-ve-15-temmuz

http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/babasi-yavuz-sultan-selime-beddua-etti-mi-540.html

http://www.gulceedebiyat.net/konu-siirbaz-sultanlar-22-sultan-i-mahmud-sebkatî-27536.html

http://tarihtenbirsayfa.blogspot.ru/2010/09/osmanlda-isyanlar-ve-darbeler.html

https://www.ilkha.com/haber/39256/osmanlidan-gunumuze-darbe-gelenegi-ve-15-temmuz

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3518

 


(1)  28 ŞUBAT MGK KARARLARI http://sahincetinkaya.net/?p=329&customize_changeset_uuid=458d9d0d-12cd-4929-b1c8-966585a7bc35

(2) 27 NİSAN E-MUHTIRA   http://sahincetinkaya.net/?p=335&customize_changeset_uuid=458d9d0d-12cd-4929-b1c8-966585a7bc35